Esimiespalaute

Henkilöstötutkimuksen tai esimieskoulutuksen yhteydessä on tärkeää hankkia esimiehille palautetta toiminnastaan ja mielellään siten, että palaute on kohdistettavissa kullekin esimiehelle. On vain pidettävä huoli siitä, että vastaajia on riittävä määrä, jotta vastaajien anonyymiys säilyy, ettei voida tunnistaa kuka on minkäkin arvion antanut. Jos vastaajamäärä per esimies on kovin pieni, kannattaa kysyä palautetta myös sanallisessa muodossa.

Palaute on myös tärkeää käsitellä yhdessä jokaisen esimiehen kanssa kahden kesken, jotta varmistetaan tulosten oikea tulkinta.

Vertailu esimiesten keskiarvoon esimerkiksi antaa perspektiiviä: missä asioissa olen keskimääräisen esimiehen yläpuolella ja missä alapuolella. Jos nähdään, että tuloksissa on ”parantamisen varaa”, kannattaa pohtia, mikä on syynä: joku tietty tilanne, tehdyt kovat toimenpiteet vai onko kyse johtamistyylistä. Konsultti voi selvittää asiaa henkilökohtaisilla haastatteluilla, jolloin tavoitteena on tarkentaa, mistä asioista tai teoista huonot arviot kumpuavat ja onko kyse yhden vai useamman henkilön kokemuksista.

Jos näyttää siltä, että henkilön esimiestyötä tulee kehittää joltakin osin, Camp auttaa pohtimaan, minkälaisilla toimilla tavoiteltuja muutoksia saadaan aikaan. Tärkeää on tietysti seurata kehitystä jatkossa ja kerätä esimiespalautetta säännöllisin väliajoin muutoksen varmistamiseksi.

Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi