Taustakartoitus

Valmennuksiamme edeltää usein taustakartoitus, jossa selvitetään valmennettavan henkilöstöryhmän mielipiteitä eri asioista, esimerkiksi suhtautumista omaan työtehtävään ja sen haasteisiin, viihtymistä nykyisessä tehtävässä ja yrityksessä, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta, tiimin ilmapiiriä, yhteistyökykyä ja -halua, palautteen antamisen käytäntöjä yrityksessä, mielipiteitä päälliköinnistä ja johtamisesta ja odotuksia valmennusta kohtaan.

Valmennuksen jälkeen voidaan toteuttaa puolestaan seurantakartoitus, jossa selvitetään, onko mielipiteissä tai mielikuvissa tapahtunut muutoksia, ja voidaan kysyä palautetta itse valmennuksesta.   

Voimme myös auttaa, jos haluat selvittää mielipidetutkimuksella suomalaisten tai jonkin paikkakunnan asukkaiden mielipiteitä omaan alaasi liittyvistä kysymyksistä. Vaikkapa mielipiteitä energiajuomista. Jos haluat selvittää kalaa ostavien käsityksiä ja preferenssejä kalan alkuperään liittyen, voimme toteuttaa kyselyn myymälöissä kalaa ostavien keskuudessa.

Käytämme tutkimuksessa välineinä Internet-kyselyä, perinteistä kirjekyselyä tai haastatteluja eri menetelmin. Pitkä kokemuksemme tutkimusten toteuttamisesta ja analysoinnista yhdistettynä liiketoiminnan kehittämiseen merkitsee myös sitä, että tutkimusten tulokset tulee hyödynnettyä eivätkä jää pölyttymään hyllylle.

Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi