Henkilöstön hyvä ilmapiiri ja työtyytyväisyys – yrityksen menestyksen kulmakivi

Henkilöstön hyvän ilmapiirin ja työtyytyväisyyden vaikutus yrityksen menestymiseen on kiistattomasti osoitettu monin tutkimuksin. Siksi sitä myös tutkitaan monissa organisaatioissa säännönmukaisesti.

Kartoituksissa pyrimme selvittämään, miten henkilöstö suhtautuu omaan työhönsä ja työyhteisöönsä liittyviin asioihin, johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn sekä yrityksen tulevaisuudennäkymiin.

Yrityskohtaisesti paneudutaan myös erityiskysymyksiin kuten esimerkiksi minkälainen on yrityksen myyntihenkilön tai vaikkapa projektipäällikön toivotut ominaisuudet.

Esimiespalautetta kysytään joko esimiehistä kokonaisuutena tai kuten enenemässä määrin esimiestä arvioivat hänen suorat alaisensa. Usein pyydetään myös arvioimaan yrityksen ylintä johtoa kuten vaikkapa toimitusjohtajaa, tehtaanjohtajaa tai myyntijohtajaa. Näin saamme myös esimiestyöskentelystä aitoa palautetta, jota voidaan hyödyntää esimiestyön kehittämisessä ja esimiesvalmennuksissa.


Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi