Päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa
 
Yritys menestyy pitkällä tähtäimellä vain tarjoamalla palvelua, jota asiakkaat haluavat ja arvostavat. Asiakkaiden käsitysten tutkiminen – esimerkkinä asiakastyytyväisyystutkimus, kävijätutkimus, käyttäjätutkimus, mielipidetutkimus - tarjoaa mahdollisuuksia kehittää asiakassuhdetta ja asiakasostoja, se tuottaa usein kehitysideoita ja valottaa asiakassuhteen kehittymismahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Markkinointitutkimuksella voit herätellä niin nykyisiä asiakkaita kuin myös potentiaalisia, saat jopa liidejä ja mahdollisuuden ottaa yhteyttä kiinnostuneisiin ja lisäät näin myyntimahdollisuuksia.
 
Yrityksen oman väen usko omaan yritykseen ja tuotteisiin on menestyksekkään myyntityön ja asiakaspalvelun kulmakivi. Peilikuva- tai henkilöstötutkimuksen tulosten avulla ohjaat henkilöstöä ymmärtämään asiakkaita entistä paremmin ja toisaalta kehität keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tavoitteena yrityksen menestyksen ja iskukyvyn vahvistaminen.  Palaute esimiehille heidän johtamisestaan on esimiestyön kehittämisen kannalta erityisen tärkeää.
 
Tutkimuksen toteutus ja tiedonkeruuvälineet ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Sähköpostitse informoitu Internet-kysely, kirjekysely, henkilökohtainen haastattelu, puhelinhaastattelu – kaikki on mahdollista Campin kanssa.
 
·         Asiakastyytyväisyystutkimus
·         Henkilöstön ilmapiiri- ja työtyytyväisyystutkimus
·         Peilikuvatutkimus
·         Johtamis-/esimiespalaute
·         Valmennuksen taustakartoitus
·         Markkinointitutkimus  - kohteena asiakkaat, vähän ostavat asiakkaat, potentiaaliset 
          asiakkaat, entiset asiakkaat

·         Mielipidetutkimus
·         Käyttäjätutkimus
·         Kävijätutkimus
 


Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi