Alkuperäinen ja aito DiSC®-analyysi ja -profiili                       DiSC pallo72_K80.jpg

DiSC® on maakohtaisesti validoitu henkilöprofiili ja johtava vuorovaikutuksen työkalu maailmassa: jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja yli 30 vuoden tutkimushistoria.

Me Campissä olemme analysoineet ja profiloineet satojen ihmisten työprofiileja DiSC®-työkalua käyttäen. Käytämme profilointia osana eri valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia ja rekrytoinnissa.

DiSC®-analyysi toimii hyvänä työkaluna, kun pyritään parantamaan kommunikaatiota ja keskinäistä vuorovaikutusta, vähentämään ristiriitoja ja turhautuneisuutta tai kehittämään johtamista, esimiehiä, organisaatiota tai tiimejä. DiSC®-analyysissä päätyylejä on neljä, joiden erilaisista yhdistelmistä muodostuu 15 profiilia. Profiilit kuvaavat erilaista käyttäytymistä ja luovat siten yhteisen kielen puhua erilaisuudesta.

DiSC®-analyysi ja –profiili sisältää henkilökohtaisen kuvauksen henkilölle tyylille tyypillisestä käyttäytymisestä. Soveltavat osuudet kuten myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen, suhteet ihmisiin ja ympäristöön, miten henkilöä tulee johtaa, millainen henkilö on esimiehenä, myynnin johtaminen ja millainen henkilö on myyjänä, helpottavat profiilin tulkintaa ja sen soveltamista päivittäisessä työssä.

Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi