Syvähaastattelu

Olemme kehittäneet kymmenen toimintavuotemme aikana erilaisen haastattelutavan, jonka tavoitteena on varmistaa erilaisten ihmisten soveltuvuudet asiakasyritystemme avaintehtäviin, Syvähaastattelun.

DiSC –työprofiilit ja Henkilökohtainen Tehokkuus –profiilit ovat tukenamme, kun analysoimme haastateltavaa. Syvähaastatteluun sisältyy henkilön työhistorian tarkka huomiointi ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kartoitus. Suosittelijoiksi nimetyt henkilöt eivät aina kerro koko totuutta, siksi meidän tehtävämme on kartoittaa ja selvittää aidosti haastateltavan kokonaishistoria. Syvähaastattelussa esiin nostamamme haastateltavan arvomaailma, työmotivaatio ja kokonaisvaltainen tulevaisuuskuva kertovat henkilön soveltuvuudesta paljon.

Tarkoituksenamme on löytää kuhunkin työtehtävään jokaiselle asiakkaallemme soveltuvin avainhenkilö. Välttämättä paras ei ole aina se oikea. Rehellisyys ja positiivinen vuorovaikutuskyky ja tunneäly nousevat esiin myös Syvähaastatteluissamme. Sillä vastuullisuudella mekin Campissä toimimme.

Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi