Jokainen yrityksessä oleva ongelma on johtamisongelma: "Johtajana olet joko aiheuttanut tai sallinut sen" on kuultu sadoissa esimiesten valmennustilaisuuksissa Tepon suusta.

Tutkimustemme (Johtajakyselyt Camp Suomi, Leena Salo, 2009 – 2016) mukaan suomalaisten yritysjohtajien suurimmat päivittäiset haasteet nyt ja tulevaisuudessa ovat henkilöstöjohtamisessa ja myynnin kehittämisessä. Campin tavoitteena on olla luotsaamassa ja tukemassa johtajia näissä haasteissa.

Henkilöstöjohtamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi on noussut arvostuksen tunteen nostaminen koko henkilöstössä. Kokemuksemme ja tutkitun faktan perusteella työntekijöiden arvostuksen tunnetta voidaan kehittää pääsääntöisesti vain palautteen antamista lisäämällä. Kahdenkeskinen johtaminen korostuu ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttäminen sekä molemminpuolisten odotusten tarkistaminen mahdollistavat hyvän palautekulttuurin synnyttämisen.

Campin johdon ja johtoryhmien valmennuksista jää keskusteleva positiivinen jälki johtamistyyliin, syventävä ajattelumalli johtamistyöskentelyyn ja jaksamista lisäävä stressittömämpi työtapa. 

 

Campin arvostettu, avoin valmennusohjelma johtoryhmille Lounais-Suomen saaristossa

Lähde johtoryhmäsi kanssa mukaan ainutlaatuiseen valmennukseen ja johtamisenne kehittämisprosessiin. Tavoitteena on paneutua osallistujayritysten keskeisimpiin johtamishaasteisiin. Valmennuksessa sovitaan tavoista, miten yrityksenne johdon keskinäistä vuorovaikutusta lisätään. Jokaiselle esimiestehtävässä toimivalle tuttua kiirettä, stressiä ja yksinäisyyden tunnetta poistetaan valmennuksessa. Johtavia teemoja ovat myös haasteellisiin henkilöstökysymyksiin pureutuminen ja johtamisen pelkotilojen avaaminen. Kahden päivän valmennuksessa tehdään konkreettinen toimintasuunnitelma ja kirjataan lupaukset yhteistä tarkastelua varten. Jokainen saa uusia työkaluja arjen tilanteisiin.

Ohjelma toteutetaan kolmen - viiden osallistujayrityksen kanssa, yritykset ovat eri toimialoilta eivätkä kilpaile keskenään. Jokaisesta yrityksestä osallistuu 3-5 henkilön esimiesryhmä. Valmennukseen liittyy yrityskohtainen taustakartoituskysely sekä henkilökohtaiset Everything DiSC© Work of Leaders -johtajuusprofiilit, johtoryhmänne ryhmäanalyysi sekä jäsenten keskinäiset Working with -vertailuraportit. Toimintasuunnitelmien jalkauttamisen seurannasta valmentajien tuella sovitaan valmennuksessa. Kysy lisää Teppo Viitaselta puh. 050 561 6704.

Hyvä päiväTutkimukseen Avoimet työpaikat Avainhenkilöksi
Camp Consulting - Meripirtintie 7, 21160 Naantali, Finland - etunimi.sukunimi@campconsulting.fi